Jordbru, Bærum Modellflyklubb’s modellflyplass


Hvem kan bruke modellflystripa?

Flyplassen er kun tilgjengelig for bruk for klubbens medlemmer og kun de av medlemmene som har betalt flyplassavgift for inneværende år. All flyging må være i tråd med flyplassreglementet med spesiell vekt på ivaretakelse av bestemmelsene om støykrav og flytider.

Du må ha betalt flyplassavgift før du kan bruke modellflyplassen!

Flyplassavgiften er separat fra medlemskontigenten og er for tiden på kr. 600,-. Betales til konto 1627.32.48300. Husk å sette på ditt navn. Pengene går direkte til driften av modellflyplassen.

Du må ha registrert deg på www.flydrone.no før du flyr på Jordbru Modellflyplass

Nytt denne sesongen er at alle som skal fly, uansett om det er på plassen eller andre steder, MÅ REGISTRERE SEGwww.flydrone.no og få en registreringskode som skal settes på alle modellene man skal fly med! NLF jobber med en fellesregistrering, men den er ikke klar, så dette må ordnes individuelt før du flyr.

Dessverre slipper vi ikke unna, i og med at «Drone» betegner et ubemannet luftfartøy og derfor omfatter modellfly/helikopter osv.

Slik gjør du:

 1. Gå til www.flydrone.no
 2. Hva vil du registrere. Velg: Privatperson som droneoperatør med drone.
 3. Registrer deg med ID-Porten (BankID/BankID på mobil)
 4. Legg inn polisenummer «GA1592322». Forsikringsselskap er «HDI Global Specialty SE Sverige»
 5. SOM MEDLEM AV EN MODELLFLYKLUBB TRENGER DU IKKE Å TA KURS! 
 6. Betal summen (kr. 220,-) og du får ditt registreringsnummer.

Registreringsnummeret ser omtrent slik ut: NOR0kchue7dn20ne-d5k (denne har jeg bare funnet på!). NB! De siste tre tegnene skal være hemmelige (kun du som vet) og skal ikke være med på merkingen! Denne «koden» skal settes på ALLE FLY DU FLYR MED, men kan settes skjult, men lett tilgjengelig. Det kan også f.eks. være utformet som en QR-kode. Les mer her: https://luftfartstilsynet.no/droner/nytt-eu-regelverk/merking-av-dronen/

Etter det er det bare å fly som før, etter reglementet som er satt i Modellflyhåndboka: https://nlf.no/modellfly/modellflyh-ndboka-0

Må du ha A-bevis/B-bevis for å fly på Jordbru Modellflyplass?

Vi følger reglene utarbeidet av NLF, og de sier følgende om modeller og A-/B-bevis:

Flyr du modeller under 2 kg. er det IKKE krav til noe kompetansebevis. Du må ha A-bevis for å fly en fastvinget modell som veier mer enn 2 kg, eller et 450-størrelse eller større helikopter. For å få A-bevis må du fly opp med en instruktør som har instruktørbevis klasse I2 eller I1.

Skal du fly en modell på mer enn 12 kg. kreves B-bevis. Du må da fly opp med en instruktør som har instruktørbevis klasse I1.

Kontakt klubben hvis du ønsker å fly opp til A- eller B-bevis.

Flyplassreglement for Jordbru Modellflyplass

For Jordbru modellflyplass gjelder følgende reglement:

 1. Flyging er kun tillatt for BMK medlemmer som har betalt årets flyplassavgift.
 2. Gjesteflyging er kun tillatt sammen med et aktivt BMK medlem som har betalt årets flyplass avgift, og kun for én dags flygning for én og samme gjest pr. sesong. Gjesteflyging er IKKE tillatt dersom gjesten ikke er NLF medlem med aktivt medlemskort.
 3. Flyplassen tillates IKKE benyttet i kommersiell virksomhet i noen form.
 4. Alle modellfly med forbrenningsmotor skal støymåles og godkjennes før flyging tillates. Tillatt lydnivå, målt på 2,8 meter avstand, er:

– 88 dBa for firetaktsmotorer og

– 87 dBa for totaktsmotorer

Generelt gjelder det for alle modeller at det skal tilstrebes et så lavt støynivå, og et behagelig støybilde, som mulig. Det henstilles derav til å unngå langvarig bruk av full gass samt å optimalisere modeller, f.eks. gjennom propellvalg for å oppnå forannevnte. Modeller som oppfattes å støye for mye kan nektes å fly. Alle medlemmer som fyller kriteriet i punkt 1 kan gripe inn dersom de anser det som nødvendig.

5. For fly med forbrenningsmotor gjelder følgende flytider:

– Hverdager: 09:00 – 20:00

– Lørdager: 09:00 – 17:00

På søndager og helligdager tillates ikke flyging med forbrenningsmotor.

 1. Flyging med modell-helikopter med forbrenningsmotor er ikke tillatt.
 2. Elektrisk drevne og motorløse modeller er unntatt fra punkt 5.
 3. Normalt flys kun én og én modell. Piloten som er aktiv (har sin tur) kan på forespørsel tillate inntil ytterligere to modeller i luften på samme tid som vedkommende selv flyr. Under ingen omstendighet skal fler enn tre modeller være i luften på samme tid.
 4. Det skal IKKE flys over og/eller bak standplass. Taxing i depoet/standplass er forbudt. Motor skal stanses etter flyging, før modellen skal tilbake til standplass.
 5. Hver flyger skal holde orden, opptre aktsomt og ivareta egen og andres sikkerhet. Eventuelle hendelser skal rapporters til NLF på Hendelsesskjema, samt til styret.
 6. All parkering skal skje på parkeringsplassen. Kjøring inn til flyplassen er kun tillatt for transport av tyngre materiell. Etter slik transport må kjøretøyet umiddelbart returneres til parkeringsplassen.
 7. Flyplassen er stengt i vinterhalvåret.

Brudd på reglene kan medføre bortvising og inndragelse av tillatelse til å benytte flyplassen

BMK’s styre mai 2018

Her kan du laste ned Modellflyhåndboka, som regulerer hva vi har og ikke har lov til…

Klikk her for å komme til NLF sine nettsider med Modellflyhåndboka og relevante tillegg.

Modellflyplassens størrelse

Stripa har følgende mål: Lengde 140 m. X bredde 21 m. (på det smaleste partiet).

Har det vært en uheldig hendelse, selv uten personskade, meld inn til NLF her!

Meld hendelse. Klikk her! Du blir tatt til NLF sitt meldeskjema.

Her finner du Jordbru Modellflyplass


Antall besøk på siden: 4116