BMK sin historie – av Bjørn Høvik


Klikk her

BMK sin historie II 1950-1960


Klikk her

BMK sin historie III 1950-1965


Klikk her

BMK sin historie IV 1950-1975
– av Morten Sitje


Klikk her

Protokoll 1954-1956
Sandvika Modellflyklubb

Utdrag fra protokollen:
«Navneendring. Det var på tale å gjöre initialene om til SMFK, men dette ble forkastet. Styret ble senere enig om å gå inn for navnet Bærum Modellflyklubb. Formannen legger styrets vedtak frem for Modellflyutvalget og får det senere godtatt av medlemmene.»


Klikk her

Protokoll 1957 Bærum Modellflyklubb

Utdrag fra protokollen:
«Vi følger «The Hawk»s eksempel og krever 10 öre ekstra for krita-Coca. Annet som medlemmene kjöper på kreditt kreves 10% ekstra for.»


Klikk her

Protokoll 1958 Bærum Modellflyklubb

Utdrag fra protokollen:
«Vi kan få en del rabatt på 16-liters kanner med glowfuel fra Greftegreff. I alle tilfelle sjekker Berg mulighetene for å få metanolattest.»


Klikk her

Protokoll 1959 Bærum Modellflyklubb

Utdrag fra protokollen:
Styremøte: Endel diskusjon om og få penger til MTB som vi kan få kjøpt av Blakstad seilfårening (sic).


Klikk her

Protokoll 1960 Bærum Modellflyklubb

Utdrag fra protokollen:
«Klubbmøtene våren og høsten 1960 kom ikke i gang før 30. september fordi vi måtte forlate MTB’en og etablere oss i et nytt klubblokale i en brakke tilhørende Bærum Kommune og pukkverket i Skytterdalen.»


Klikk her

Protokoll 1961 Bærum Modellflyklubb

Utdrag fra protokollen:
«Vi har nå fått enda et «fast» nasjonalt stevne for frittflygende modeller, heldigvis. «Vinter-cup’en» 1961 ble arrangert av Bærum modellflyklubb utenfor Kalvøya ved Sandvika. Dette var det andre i rekken, og nok en gang velsignet med strålende vær.»


Klikk her

Protokoll 1962 Bærum Modellflyklubb

Utdrag fra protokollen:
«Etter en kort colapause ble Bergers Wake tatt på ros&ris av Dahl som fant en god del ting å si om den selv om den (hovedsaklig på grunn av manglende erfaring) så noe mislykket ut.»


Klikk her

Protokoll 1963 Bærum Modellflyklubb

Utdrag fra protokollen:
«Nå kom plutselig Jørgensen i vanskeliheter (sic) fordi den ene av linene røk, modellen presterte en del trange looper og gikk først i bakken da også den andre lina røk.»


Klikk her

Protokoll 1964 Bærum Modellflyklubb

Utdrag fra protokollen:
«Etter en colapause snakket så Dahl om profiltegning og nevnte i den sammenheng fordelen ved å bruke regnestav.»


Klikk her

Referat fra sommerleirene 1957-1967

Utdrag fra protokollen:
«Hindholms Luscombe Sky Pal for DA-1cc fløy nydelig i motorflukten, men stallet kratig i glideflukten. Bobergs PeeWee d-1 greidde (sic) bare så vidt å løfte seg opp på grunn av at motoren ikke var godt nok festet.»

Klikk her

Protokoll 1968 Bærum Modellflyklubb

Utdrag fra protokollen:
«Møte ble åpnet som vanlig for julemøter, nemlig med kakespising. Det var meget stor tilslutning på dette møtet. Vi hadde kjøpt inn pølser for salg, og Amsen og Rønningen gikk derfor til vår greie nabo for å hente vann å koke i.»


Klikk her

BMK 50 år
Jubileumsutstilling klubbinfo


Klikk her

Artikkel Konstruksjon av eksospotter 1993


Klikk her

Artikkel Modellflymotorer 1993


Klikk her

Artikkel Propellstøy 1993


Klikk her

Elektroforedrag 31.10.2007


Klikk her

Antall besøk på siden: 2098