Slik melder du deg inn i Bærum Modellflyklubb

For å bli medlem i Bærum Modellflyklubb må du først opprett en bruker i NIFs medlemsystem «Min Idrett». Dette gjør du ved å klikke her. Etter at du har opprettet bruker logger du inn på Min Idrett.

Du vil nå se dine registrerte personalia. På menyen øverst velger du «Medlemskap». Deretter klikker du på «Finn ny klubb».
Her søker du opp Bærum Modellflyklubb for å søke om medlemskap. Søk på «Bærum Modellfly» eller «Bærum Modellfly Klubb». Etter at klubben har behandlet din søknad, vil du finne betalingsinformasjon under «Betaling» på menyen øverst på Min Idrett.

Innmeldingsvindu i MinIdrett
Som medlem av Bærum Modellflyklubb er du dekket av NLF’s kollektive ansvarsforsikring for modellflyging. Du får mulighet til å få god hjelp innen alt av fly og helikopter, også opplæring/skoling med klubbens eget skolefly og dobbelt radiokontroll. Som medlem er du fritatt fra høyde og avstandsbegrensing til bygninger og andre objekter i henhold til norsk lov så lenge forholdene tilsier dette. Du får mulighet til å fly modellfly og helikopter på vår stripe på Jordbru ovenfor Wøyenenga under trygge og sikre forhold.

Alle medlemmer av Bærum Modellflyklubb betaler kontingenten direkte til NLF. Etter innmelding finner du faktura i «MinIdrett» under fanen «Betalinger» for den samlede medlemskontingenten samt ditt medlemskort. 

Alle medlemskap følger kalenderåret. Innmeldinger fram til og med 31. oktober betaler full kontingentsats for inneværende år. Ved innmelding etter 1. november betales derimot kontingent for det påfølgende kalenderår.

Medlemskategorier:
a) Seniormedlemmer (f.o.m. det året en fyller 26 år)
b) Familiemedlemmer (må ha samme boligadresse som et annet seniormedlem).
c) Juniormedlemmer (f.o.m det året en fyller 20 år t.o.m 25 år)
d) Ungdomsmedlemmer (f.o.m det året en fyller 13 år t.o.m 19 år)
e) Barnemedlemmer (t.o.m. det året en fyller 12 år)
f) Pensjonistmedlemmer (f.o.m. det året en fyller 67 år)
g) Spesialmedlemmer (medlemmer som deltar i spesielt tilrettelagte aktiviteter)
h) Støttemedlemmer (klubbenes støttemedlemmer)

Utfyllende beskrivelse av de forskjellige medlemskategoriene finner du her.
Antall besøk på siden: 2380